Зигрид Тропиано

Г-жа Тропиано поставя начало на професионалната си кариера в известна адвокатска кантора в Мюнхен, като работи основно за баварски политици и институции в сферата на публичното право. Освен усвояването на необходимите умения като административен секретар, г-жа Тропиано цени високо необходимостта от пряко взаимодействие, с клиента и с адвоката.
 
Г-жа Tропиано утвърждава знанията и уменията си в многообройни обучения и се утвърждава самостоятелно в областта на офис управлението в голям брой адвокатски кантори.
 
Тя работи активно в областта на общото гражданско, наследственото, изпълнителното право както и при събиране на вземания. Г-жа Тропиано ефективно подпомага адвокати с подготвителната и съпътваща дейност при обработката на множество мандати. Тя осъществява самостоятелно дейностти в областта на събирането на неуредени вземания, както и производства по принудително изпълнение до окончателното вписване на вземанията в рамките на производството по несъстоятелност.
 
Г-жа Тропиано има завършено обучение и в областта на финансовото счетоводство и осъществява подготвителна дейност и в областта на управлението на активи (подаване на ДДС декларации и др.), както и помощ при изготвянето на годишни финансови отчети за данъчни консултанти.
 
Повече от 20 години г-жа Тропеано подпомага адвокати в ежедневната им работа.
 

 

Зигрид Тропиано

Области на компетентност:
събиране на неуредени вземания
Институт за квалификация:
IHK