Севделина Дамянова

Г-жа, адвокат, магистър юрист Севделина Дамянова успешно завършва паралелно две юридически образования в университет „Лудвиг-Максимилианс“ в Мюнхен и в университет „Свети Климент Охридски“ в София.
 
Г-жа Дамянова натрупва значителен професионален опит в известни адвокатски кантори в Мюнхен, като Heussen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, SNP Schlawien mbB и von Seelstrang & Partner mbB.
 
Тя съветва и представлява предприятия и частни лица в областта на (международното) икономическо право. Нейните основни области на компетентност са (международно) трудово и социално право, по-специално правото на командироване, както и частното строително и договорно право. Г-жа Дамянова съветва и представлява многобройни клиенти, както от страна на работника/служителя, така и от страна на работодателя.
 
Консултантската дейност на г-жа Дамянова включва, както извънсъдебно, така и съдебно-представителство. Адвокат Дамянова изнася лекции и семинари пред търговски камари, асоциации и държавни институции. С удоволствие взима участие и като лектор за правни обучения.
 

 

СЕВДЕЛИНА ДАМЯНОВА
Адвокат

Области на компетентност: 
(международно) трудово и социално право, частно строително и договорно право
Юридическо образование: 
университет „Лудвиг-Максимилианс“ в Мюнхен и в университет „Свети Климент Охридски“ в София
Адвокатска колегия: 
Мюнхен и Стара Загора