Трудово право

Трудовото право подлежи на постоянна промяна

Ние консултираме и представляваме работници/служители и работодатели в областта на индивидуалното и колективно трудово право. Ние Ви съпътстваме и при спорове и правни проблеми при свързаното с тях осигурително, трудово-наказателно право или при воденето на извънсъдебни и съдебни преговори.

Адвокатска кантора Дамянова съветва и представлява:
  • работници/служители
  • работодатели и
  • хора заемащи ръководни позиции
 пред съдилища и държавни учреждения.
 
Нашата експертиза е консултиране и представителство (извънсъдебно и съдебно) на предприятия от Източна и Централна Европа при командироване на работници/служители както в Германия така и в други страни от ЕС.

Ние сме Вашият български адвокат по трудово право в Германия.
 
Нашият опит:
  • Трудово законодателство – прекратяване на трудови договори, срок на предизвестие, искове за предявяване на трудови възнаграждения, споразумения за прекратяване на трудови взаимоотношения, проверка на свидетелства за работа, заявяване на права за отпуск и др.;
  • Изготвяне и преглед на трудови договори;
  • (Трансгранично) командироване на работници/служители и временна заетост;
  • (Европейско) социално-осигурително право;
  • Разрешаване на конфликти при здравни-осигурителни правоотношения / ваканционни фондове и държавни/административни органи (агенция по заетостта);
  • SОКА Бау/Социални фондове в строителната дейност/ строителство
 
Вие сте уволнен или бихте искали да прекратите трудовото си правоотношение, доверете ни Вашия проблем. Адвокат Дамянова е Вашият адвокат по трудово право в Германия.