Строително право
 
Независимо дали планирате или изпълнявате свой собствен строителен проект или Вашето предприятие предлага строителни услуги. Ние съветваме, представляваме и осигуряваме подкрепа на (строителни) предприемачи, както от страна на клиента, така и от страна на изпълнителя. Търсим индивидуални и прагматични решения.

Ние Ви консултираме във всички области свързани с цялостни или частични проекти, строителни дейности, покриви, дърводелство, геодезисти на строителни обекти, сондажни работи, геотермални работи, конструктори и архитекти във всички фази на Вашите договорни отношения и при осъществяване на Вашите проекти.
 
Нашият опит:
  • Изготвяне и преглед на договори даващи право на строеж /VOB / B строителни договори/;
  • Изготвяне и преглед/проверка на договорите за главен изпълнител / подизпълнител;
  • Съдействие при нужда от социална и здравна помощ случай на трудови злополуки и инциденти в следствие на строителна дейност;
  • Съдебни спорове, включително независими доказателствени производства и производства за предварителна заповед;
  • Предстрочно прекратяване и приемане на договора;
  • Отговорност и договори за архитекти;
Адвокатска кантора Дамянова е Вашият български адвокат по строително право в Германия.