Събиране на вземанията
 
Фунционираща и ефективна система за събиране на вземанията е ключовото звено на всяко предприятие. Времето днес е един от най-важните фактори, не губете време за неплатени фактури и събиране на дългове. Нашият, специализиран в тази област екип може да Ви съдейства, като събере Вашите несъбрани вземания, за да увеличите ликвидността си възможно най-бързо и без никакви собствени усилия.
 
Нашият опит:
  • Помощ при забавяне на плащания;
  • Изпълнение на взимания по изпълнителен лист / изпълнение в случаи на  просрочено задължение;
  • Производсто по изпълнение на задълженията и искови производства;
  • Иницииране и изпълнение на възбрани;
  • Процедура по издаване на европейска заповед за изпълнение на безспорни вземания;
  • Признаване на вземания от други страни и събиране на задълженията в условията на възбрана;
Адвокатска кантора Дамянова е Вашият български адвокат в Германия.