Увеличение на минималната работна заплата

Федералният кабинет на Германия прие третата наредба за адаптиране на минималната работна заплата - законоустановената минимална работна заплата се увеличава постепенно до 10,45 евро.
Федералният кабинет е приел Третата наредба за коригиране на минималната заплата. В резултат на това, първоначално определената минимална работна заплата ще бъде увеличена до 9,50 EUR бруто на час до 1. януари 2021 г. , последвана от увеличение до 9,60 EUR бруто на час до 1. юли 2021 г. и до 9,82 EUR бруто до 1. януари 2022 г., а към 1. юли 2022 г. до 10,45 EUR бруто.
Увеличението на минималната работна заплата се основава на резолюцията на Комисията отговаряща за минималната работна заплата от 30 юни 2020 г.
 
Източник: прессъобщение на Федералното министерство на труда и социалните дейности от 28.10.2020.