Предвидените промени в законите през февруари 2021 г.

Федералното правителство информира за новите законови разпоредби предвидени за изменение през февруари 2021 г.
 
Covid 19
 
Преминаване към работа под форма на домашен офис навсякъде, където е възможно
Предприятията трябва да предлагат възможност на своите служители да работят от вкъщи, когато това е възможно. Това е предвидено в Наредбата за безопасност и здраве при работа в условията на пандемия, която влезе в сила на 27 януари 2021 година. Наредбата съдържа и предпазни мерки за онези служители, чието присъствие в предприятието е от съществено значение.
Законът е приложим до 15 март 2021г.
 
Облекчения за работещи родители
 
За 2021 г. ще бъде удвоен броят на дните, през които законно осигурените лица имат право на обезщетение за грижите положени за болно дете. Освен това правото се прилага не само ако детето е болно, но и ако детските заведения и училищата са затворени заради пандемия или присъствените дни са ограничени.
  
Възможност за дигитална регистрация и задължителен тест
 
В бъдеще пътуващите от високо-рискови райони ще трябва да покажат отрицателен резултат от теста за Корона вирус, не по-късно от 48 часа след пристигането си, докато пристигащите от особено засегнати райони трябва да предоставят негативен резултат, преди да влязат в даден район. Това предвижда нов регламент за пътуванията в условията на пандемия, който влезе в сила на 14 януари 2021 г.
 
Източник: BReg v. 28.01.2021