Нови законови разпоредби през април 2021г.

COVID-Пандемия
 
Безплатен тест веднъж седмично
 
Целеви тестове - такава е ориентацията на Националната тестова стратегия от началото на пандемията. Стратегията ще продължи да се развива с увеличаването на тестовия капацитет и наличието на бързите тестове за антигени, които ще се извършват от обучен персонал. Новият регламент за тестването влиза в сила от 08 март 2021 година. С него ще се осигури безплатен тест на гражданите веднъж седмично и ще се регулира потвърждаващото диагностициране с PCR тестове.
 
В сила е новата Наредба за ваксинация срещу Корона-вирус.
Хората над 65-годишна възраст също ще може да бъде поставена ваксината на AstraZeneca. Личните лекари също ще могат да извършват ваксинации против Корона-вирусни инфекции.
 
Срокът на наредбата за Homeoffice е удължен
 
Срокът на Наредбата за здравословни и безопасни условия на труд в условията на пандемия, беше удължен до 30 април 2021 г. Работодателите трябва да предлагат възможност за работа в домашни условия. Освен това те са длъжни да създават и прилагат концепции за оперативна хигиена.
 
Еднократно плащане от 150 EUR
 
Лицата получаващи социални помощи имат право на еднократно плащане в размер на 150 евро. Срокът за улеснен достъп и кандидатстване за социална помощ е удължен: Това гарантира допълнителна финансова подкрепа на засегнатите от неблагоприятните икономическите последици на пандемията.
 
Удължен срок за кандидатстване за съкратено работно време
 
Работодателите могат да продължат да се възползват от опростената процедура за работещите на съкратено работно време. Федералното правителство удължава срока за кандидатстване с три месеца до 30 юни 2021 г. Това важи и за случаите на временна заетост.
 
Детски бонус и през 2021г.
 
През 2021 г. родителите ще получат еднократен детски бонус от 150 евро за всяко дете, което има право на детски надбавки. Същият ще се изплати през май 2021 заедно с детските надбавки. Това е регламентирано от Закона за данъчната помощ при Корона, в сила на 17 март 2021 г.
 
Специални изисквания в условията на Corona-пандемия засягащи строителството и екологичното планиране
 
Сигурност в планирането на инвестиционни проекти
 
Редица административни институции са затворени за посещение от граждани поради приложените ограничения за контакти в следствие на пандемията. Това означава, че не можете публично да внесете плановите документи за обществени и частни строителни проекти. Съгласно Закона за осигуряване на планирането от 20 май 2020 г. общественото участие в процедурите за одобрение може да се извършва по законово сигурен начин и без забавяне. Дискусиите и конференциите за предложения могат да се провеждат онлайн. Регламентът е удължен до края на 2022 г.
 
Източник: Прессъобщение на BReg от 29 март 2021 г.