Търсим асистент (f/m/d) на пълно/ непълно работно време.
 
Изисквания:
  • Обща административна дейност
  • Приемане на телефонни oбаждания
  • Писмена подготовка и изготвяне на документи
  • Регистър и архивиране на документи
  • Други административни задачи
 
Вашият профил:
  • Записан студент (f/m/d) и/или стажант (f/m/d), за предпочитане в правната сфера
  • Опит в административното обслужване, с добри организационни и административни умения
  • Много добро познаване на немски език (говорим, писмен и във формален стил) други източноевропейски езици (напр.български и други) са предимства

Предлагаме интересна работа с разнообразни нови задачи в динамичен екип и в приятна атмосфера.
 
Фокусът на услугите на нашата адвокатска кантора е в областта на трудовото и договорно право.
 
Ще се радваме да се свържете с нас.