Информация съгласно чл. 5 TMG
Адвокатска кантора ДАМЯНОВА
Steinsdorfsdorfstrasse 10
80538 München
Телефон:      +49 (0) 89 621 446 76
Telefax:         +49 (0) 89 380 364 97
E-Mail:           info@kanzlei-damyanova.de
Интернет:      www.kanzlei-damyanova.de,
 
Отговорно лице, по смисъла на Закон за телекомуникациите, е адвокат магистър юрист Севделина Дамянова
 
Регистрационен номер:
Данъчен идентификационен номер, съгласно чл. 27 от Закон за ДДС: DE296113359
 
Длъжност:
Адвокат, допуснат по закона на Федерална Република Германия
 
Компетентен състав (в същото време надзорен орган):
Адвокатска колегия към Окръжен съд Мюнхен
Юридическо лице по закона за обществената дейност
Tal 33, 80331 München
Теллефон      +49 (0) 89 532944-0
Telefax:         +49 (0) 89 532944-28
 
Приложими професионални разпоредби
  • Кодекс на федералните юристи (BRAO)
  • Професионален кодекс за адвокати (BORA)
  • Правилник за професионалните адвокати на Федерална адвокатска колегия (FAO)
  • Закон за дейността на европейските адвокати в Германия (EuRAG)
  • Професионални правила за адвокати на Европейския съюз (CCBE)
  • Закон за възнагражденията на адвокатите (RVG)
 
Посочените по-горе и други приложими разпоредби могат да бъдат намерени и прочетени на интернетстраницата на Федералната адвокатска колегия www.brak.de под раздел "Професионално право".
 
Информация за застраховката за професионална отговорност:
Име и седалище на дружеството: R+V Общо застраховане AG
Raiffeisenplatz 1
65189 Wiesbaden
 
Валидност на застраховката: ЕС и ЕИО
 
Отговорна за съдържанието съгласно чл.55(2) RStV:
Севделина Дамянова
Steinsdorfstr. 10
80538 München
 
Изключване на отговорност:
Отговорност за съдържанието
Съдържанието на нашите страници е подготвено с най-голяма грижа. Въпреки това, не можем да поемем отговорност за коректността, пълнотата и актуалност съдържанието. Като лица предоставящи на услуги, ние носим отговорност за собственото съдържание на тези страници в съответствие с общите закони чл. 7 (1) TMG. Съгласно чл. 8 до 10 от TMG, ние като лица предоставящи на услуги, не сме задължени да следим предадена или съхранявана информация на трети лица или да разследваме обстоятелства, които свидетелстват за незаконна дейност. Задълженията за премахване или блокиране на използването на информация в съответствие с общите закони остават незасегнати.Отговорността възниква едва от момента на осъзнаването на конкретно нарушение. Ако узнаем за такива нарушения, ние ще премахнем това съдържание незабавно.
 
Отговорност за линковете
Нашата услуга съдържа връзки към външни уебсайтове на трети страни, върху чието съдържание ние нямаме влияние. Следователно не можем да поемем отговорност за дейността на тези трети страни и съдържанието, което предоставят. Съответният доставчик или оператор на страниците винаги носи отговорност за съдържанието на свързаните страници. Свързаните страници са проверени за евентуални правни нарушения по време на свързването. Незаконното съдържание не е било разпознаваемо по време на свързването. Постоянният контрол на съдържанието на свързаните страници обаче, не е основателно без конкретни признаци за нарушение на закона. Ако узнаем за нарушения на закона, ние ще премахнем тези връзки незабавно.
 
Авторско право
Публикациите на тези страници са предмет на защита на немското авторско право. Приносът на трети страни е изрично обозначен. Възпроизвеждане, обработката и всякакъв вид използване извън границите на авторското право изискват изричното съгласие на адвокатска кантора Дамянова или на съответния автор.
 
Имейл адрес
Моля имайте предвид, че имейл адресът, предоставен на сайта info@kanzlei-damyanova.de е имейл адрес изключително за първоначални запитвания.
 
Не може да гарантираме получаването на съобщения до този имайл адрес или до други имейл адреси на адвокатска кантора ДАМЯНОВА. Моля използвайте и посоченият телефакс номер или се свържете с нас на посочения пощенски адрес.
 
Източник на снимков материал
www.shutterstock.coм