Икономическо право
 
Ние съветваме и представляваме предприятия, най-вече от Източна и Централна Европа, при и по повод изпълнение на трансгранични проекти. Предимствата от цялостен и комплексен правен преглед се проявяват преди всичко в областта на международното икономическо право. Заедно с Вас разработваме креативни и целенасочени решения, отчитайки правните, икономически и данъчни аспекти и използвайки нашия опит при въпроси свързани с европейското право.

От нашата ескпертиза се ползват най-вече предприятия от Източна Европа и особено от България. Ние предлагаме пълна правна подкрепа улеснявайки достъпа Ви до пазара във Федерална Република Германия, посредством специализирани съвети търсейни практически решения.

Ние Ви съдействаме при основаването на предприятие, избор на правна форма, достъп до пазара на труда, съблюдаване на законовите изисквания, съставянето на комплексни договори както и при събирането на вземания по съдебен и извън съдебен ред. При това разчиме на нашата мрежа от компетентни и тясно специализирани партньори от адвокатски кантори и консултанти, както в Германия, така и в други страни от ЕС.

Нашият опит:
  • Подпомагане и консултиране на предприятия в техните икономически дейности в Германия и ЕС
  • Изготвяне на договори – договори за изработка, договори за сътрудничество, трудови договори и др.
  • Използване на външен персонал; командироване на работници / договори за временна заетост
  • Привидно наети самоосигуряващи се лица / обвързана трудово заетост
  • Европейско социално-осигурително право
  • Трудово-наказателно право
Адвокатска кантора Дамянова е Вашият български адвокат в Германия.