Договорно право
 
Ние съветваме и съпровождаме правно вашата фирма при изпълнение на проекти на територията на Федерална република Германия при подготовка и съставяне на всички видове договори като подизпълнители като към тях се включват:

Нашият опит:
  • Проверка и изготвяне на договори общи условия
  • Споразумения за пазене на тайна
  • Договори за изпълнение на услуга
  • Договори за лицензионни права
  • Коперационни договори
Адвокатска кантора Дамянова е Вашият български адвокат по договорно право в Германия.